Hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường THCS Nghĩa Kỳ tại tượng đài mẹ Thứ (Quảng Nam) năm học 2017 - 2018