Đoàn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019 tham quan di tích lịch sử bảo tàng Quang Trung, trải nghiệm thắng cảnh Hòn Khô tỉnh Bình Định